Auteur: Wouter Roorda

Dwangarbeid door bijstandtrekkers?

Is het leveren van een tegenprestatie door bijstandstrekkers een vorm van dwangarbeid? En helpt een tegenprestatie om weer aan de slag te komen?   Stenen bikken in de Goelag Rotterdam is als een van de weinige grote gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met de mogelijkheid om van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie te vragen. Zij worden gedurende 20 uur per week geacht vrijwilligerswerk te doen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen. Dat komt de gemeente op veel kritiek te staan door linkse partijen. De SP noemt de tegenprestatie een vorm van dwangarbeid. Een partij met maoïstische wortels zou toch beter moeten...

Lees meer

Buma: ‘Practice what you preach’

De H.J. Schoolezing van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma deed veel stof opwaaien. De daarin geuite gedachten vormen een welkome bijdrage aan het publieke debat. Vorige week maandag hield CDA-voorman Buma een betoog waarin gemeenschap en identiteit centraal stonden. Zijn analyse vormt een nuttige aanvulling op het maatschappelijke debat, doordat het uitgaat van een andere visie op wat er gaande is en op wat nuttig en nodig is. Het biedt tegenwicht tegen de individualisering, die weliswaar veel goeds heeft gebracht, maar op tal van terreinen (te) ver is doorgeschoten. Uiteraard waren er weer de nodige reacties waarin werd gewaarschuwd...

Lees meer

Willen we echt ruimte maken voor vluchtelingen?

In het debat over vluchtelingen is sprake van een zekere mate van verblinding, die het zicht op een aantal inconsistenties ontneemt. Er zijn ten minste drie inconsistenties aan te wijzen: 1. Alle vluchtelingen hebben onze hulp nodig. Toch is die ongelijk verdeeld. Zo bevindt b.v. negentig procent van de vluchtelingen uit Syrië zich in vaak provisorische kampen in omliggende landen in armoedige omstandigheden. Toch gaat het grootste deel van de middelen naar de mensen die West-Europa weten te bereiken. Een reden te meer om dat dan ook te proberen. Ook de persoonlijke inzet van mensen concentreert zich op de...

Lees meer

Terugdringen uitkeringsgebruik en hoe een basisinkomen daarbij niet helpt

Wat wordt de belangrijkste taak voor de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?   Dat is mijns inziens het terugbrengen van het beroep op een uitkering onder degenen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen die voor hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk een beroep doen op een uitkering en een totale beroepsbevolking van 9 miljoen is het aantal uitkeringen veel te hoog. Achtereenvolgende ministers van SZW hebben geprobeerd het financiële beslag van uitkeringsregelingen binnen de perken te houden, waarbij de aantallen veelal een afgeleide waren. Wel bleek een...

Lees meer

10 alternatieve feiten in het overheidsbeleid

Alternatieve feiten. De term is nieuw maar ook in Nederland blijken beleidsmakers er niet vies van. Hierbij 10 alternatieve feiten die een belangrijke rol spelen in het overheidsbeleid in Nederland.   Materiële armoede is in Nederland onuitroeibaar. Ondanks alle pogingen van verschillende overheden constateert het SCP nog steeds armoede. Ook al behoren het niveau van minimumuitkering en minimumloon tot de hoogste in de wereld, zijn er daarnaast nog meer dan 100 inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen en kun je voorrijden en inladen bij de voedselbank. Nieuwste loot aan de stam: Ruim 1000 Haagse brugklassers krijgen een smartphone waarvan de overheid...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook