Auteur: Wouter Roorda

Wanbetalers en agressieve incassobureaus

Henk en Jolanda laten een spoor van onbetaalde rekeningen na in de Nederlandse horeca. Ze blijken er al jaren mee weg te komen. Totdat een boze Twentse hotelondernemer hun portretten op internet zet. Tegelijkertijd staan de media bol van berichten over agressieve incassobureaus en is er voortdurend de roep om maatregelen om de consument beter tegen hun optreden te beschermen. Het een heeft alles met het ander te maken, zo blijkt uit de volgende casus.   Malafide huisjesmelker In maart 2016 huurt een studente uit Zuid-Duitsland via internet een kamer in Winschoten, waar ze een half jaar stage gaat...

Lees meer

Voedselbank is een schande

Kerst is een feest waar voor veel mensen lekker (en veel) eten bij hoort. De voedselbanken in Nederland spelen hier graag op in.   Verspillen In 2002 begonnen de voedselbanken vooral als een initiatief om het verspillen van voedsel tegen te gaan. Door producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten en om die reden blijkbaar niet meer verkocht mogen worden toch nog een goede bestemming te geven. Dat is een sympathieke gedachte, waar weinig mensen tegen zullen zijn. Van begin af aan was er ook een tweede gedachte, die al snel de eerste ging domineren. Betrokkenen hielden niet op...

Lees meer

Aan het werk!

Bij een restaurant in de wijk Lombok in de stad Utrecht hangen al wekenlang briefjes voor de ramen: “Afwashulp gezocht op korte termijn”. Tevergeefs.   Financiële prikkel In een stad met bijna 10.000 mensen in de bijstand is er blijkbaar niemand die zich geroepen voelt om de vacature van afwashulp te vervullen. Ook de velen met een verblijfstatus verkiezen blijkbaar de bijstand boven een bestaan als afwashulp. Waren zij niet naar hier gekomen om iets beters van hun leven te maken? Zien ze niet dat je met een baan in je eigen levensonderhoud kunt voorzien? En dat dit een...

Lees meer

Historie herschikken met schaamte als kompas

In Moskou staat een standbeeld van Ronald Reagan, samen met Michail Gorbatsjov. Ook Londen eert hem met een standbeeld. Reagan zorgde (samen met Margaret Thatcher) voor een ommekeer in het denken over de verzorgingsstaat en kreeg de Sovjet-Unie op de knieën. Zowel Reagan als Thatcher worden in Nederland in brede kring echter verguisd en hun verdiensten verdoezeld.   ‘Schaamte is mijn kompas’ Martine Gosselink, hoofd geschiedenis in het Rijksmuseum, stelde twee maanden geleden in NRC Handelsblad: “Er is een herschikking van de geschiedenis aan de gang.” Steeds vaker worden de ‘duistere kanten’ van de Nederlandse historie ter sprake gebracht...

Lees meer

Afschaffen dividendbelasting verlicht geen lasten voor gewone bedrijven

Bedrijfsleven en vestigingsklimaat zijn met andere maatregelen meer geholpen dan met het afschaffen van de dividendbelasting.   Ik zal de eerste zijn die staat te juichen als een belasting wordt afgeschaft of verlaagd. Nu is de dividendbelasting, althans voor Nederlandse ingezetenen, geen echte belasting maar vooral een voorheffing die later verrekend kan worden. Het staat hier uitgelegd. Zoals ik eerder schreef heeft het bedrijfsleven qua lastenontwikkeling weinig te winnen bij het RA. De vennootschapsbelasting gaat weliswaar naar beneden, maar dat betalen bedrijven zelf via het schrappen van aftrekposten. Tegenover lastenverlichtingen staan tal van lastenverzwaringen, vaak verkocht als grondslagverbreding, aanpakken...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook