Auteur: Wouter Roorda

Paradisepapers onthullen dubbele moraal

De Paradise Papers bieden een scherpe blik op de dubbele moraal van een aantal bekende mensen. Mensen betalen niet graag belasting, ook al hebben ze een groot vertrouwen in de overheid. Het financieren van hun plannen laten ze graag aan anderen over.   De argumenten die worden gebruikt ter rechtvaardiging van het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen zijn vaak de volgende: Er is geen sprake van belastingontduiking maar van belastingontwijking en dat is niet strafbaar. Wie echter een grote overheid wil, zal ook de consequentie moeten aanvaarden dat deze overheid zichzelf moet financieren. Dezelfde mensen vinden vrijwel altijd dat...

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait speeltje voor politici

De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijken ideaal voor het bedrijven van inkomens- en symboolpolitiek door de overheid. Ook komen ze van pas voor het dichten van budgettaire gaten.   Eigenwoningforfait Achtereenvolgende kabinetten hebben de lasten voor huiseigenaren flink verhoogd, ook al moet een groot deel hiervan de komende jaren nog neerslaan. Het huidige kabinet sluit hier moeiteloos bij aan. In het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III staat weliswaar het voornemen om het eigenwoningforfait (EWF) te verlagen, maar ook om tegelijkertijd deze bijtelling voor degenen die hun hypotheek volledig hebben afgelost in 30 jaar opnieuw in te voeren....

Lees meer

Aanpakken huurmarkt dringend nodig, maar niet zoals Amsterdam en Utrecht het willen

Het Regeerakkoord zwijgt over aanpassingen in het huurbeleid. De fiscale stimulering van koopwoningen is de afgelopen jaren flink aangepakt en het nieuwe kabinet gaat hiermee door. De nog zwaarder gesubsidieerde huurmarkt blijft ook nu weer buiten schot. Dit terwijl het geld met name terecht komt bij groepen voor wie het niet is bedoeld.   Regulering en subsidiëring Het nieuwe Regeerakkoord gaat verder waar het vorige kabinet is gebleven. Het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt versneld teruggebracht naar dat van de laagste belastingschijf en mensen die hun hypotheek volledig hebben afgelost verliezen (vooralsnog geleidelijk na 30 jaar)...

Lees meer

Regeerakkoord: Hinken op twee gedachten (II)

Het nieuwe Regeerakkoord neemt ook op de terreinen wonen en belastingen met de ene hand wat het met de andere hand geeft. De retoriek staat vaak in contrast met de aangekondigde maatregelen.   In mijn vorige bijdrage heb ik stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit het Regeerakkoord (RA) op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Meer specifiek de visie van het nieuwe kabinet op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht en de pensioenen. De conclusie daarvan was dat het RA op twee gedachten hinkt: Het nieuwe kabinet wil de lasten voor burger en bedrijfsleven verminderen, en niet alleen de...

Lees meer

Regeerakkoord: Hinken op twee gedachten (I)

Het Regeerakkoord als vierpartijendocument hinkt op twee gedachten. Op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid worden dit duidelijk zichtbaar.   Vaderschapsverlof In deze bijdrage komen de maatregelen op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de orde. In het bijzonder de visie van het nieuwe kabinet op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht en het pensioenstelsel. De volgende keer wil ik kijken naar de uitwerking van het Regeerakkoord (RA) op het bredere geheel van de verzorgingsstaat. De belangrijkste tegenstelling die het Regeerakkoord moet overbruggen is die tussen individuele vrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De voortdurende uitbreiding van...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook