Auteur: Thierry Baudet

Over islamitische terreur en de mentale horizon van de jaren zestig generatie

Dat de generatie die in de jaren zestig opgroeide nu geen adequaat antwoord weet te formuleren op de uitdaging die islamitische terreur heet, is niet noodzakelijk een gevolg van zwakte of kwade wil. Het is zeer wel denkbaar dat het probleem eerder te maken heeft met de manier waarop ze in hun jeugd hebben leren omgaan met radicale kritiek op het democratisch systeem. Vaak heb ik heimwee naar de tijd waarin mijn ouders opgroeiden: de jaren ’60, waarin je je deux-chevaux niet op slot hoefde te doen, waarin roken nog niet ongezond was en alles nog mogelijk leek: wereldvrede,...

Lees meer

Salomé

Het onderdrukken van seksuele driften wordt in onze hele geschiedenis als deugd gezien; als teken van karakter en kwaliteit; als voorwaarde voor beschaving. We zien dit al bij de beproevingen van Odysseus en de ethische leerstellingen van Socrates; het gaat door met de maagd Maria, de aseksuele Jezus, de vrome koningen, de heiligen, Jeanne d’Arc… In die lijn past ook de les die sinds jaar en dag uit de ondergang van het Romeinse Rijk wordt getrokken: decadentie, seksuele uitspattingen, hedonisme: het is een teken van zwakte en levensmoeheid. Daartegenover staat die al even Europese viering van seksualiteit en levenslust...

Lees meer

Spijt? Je moet je leven veranderen!

‘Het spijt me’. Hoe vaak horen we dat niet – hoe vaak en hoe vrijblijvend? We zeggen sorry als iemand boos op ons is; ook al vinden we eigenlijk dat we niets fout hebben gedaan, we verontschuldigen ons voor het gevoel dat iemand heeft gekregen. Je biedt ‘excuses aan voor de ontstane situatie’. In Der Untergang des Abendlandes noemt Oswald Spengler dat een ‘situatiedrama’. Uitsluitend de omstandigheden hebben tot een onwenselijke uitkomst geleid. Er is geen sprake van schuld of individuele fouten maar van de helaasheid der dingen. Tegenspoed, miscommunicatie. Pech. Tegenover dat situatiedrama staat het ‘karakterdrama’. Daarvan is...

Lees meer

Recensie Houellebecq: ‘Soumission’ portretteert islamisering en strijd om beschaving

Het christendom, de natiestaat en de schone kunsten: drie pijlers van de Europese beschaving die hun kracht grotendeels hebben verloren. Alleen het rationalisme van de Verlichting biedt nog enig houvast – maar juist dat voert tot verbittering en ongeluk en is daardoor uiteindelijk onhoudbaar. Zie daar Michel Houellebecq’s meedogenloze analyse van onze tijd; het startpunt van zijn hele oeuvre. De hoofdpersoon van zijn laatste roman, Soumission (‘Onderwerping’), is ditmaal niet de ‘laatste mens’ van Elementaire Deeltjes en De Mogelijkheid van een Eiland – maar specifieker de ‘laatste Fransman’. We schrijven Parijs 2022. Een academicus van een jaar of veertig...

Lees meer

Mijn Parijs-syndroom

Kerstavond voor de Notre Dame. Langs de waterspuwers pakt een menigte toeristen samen. Opgewonden pratend, heen-en-weer rennend, selfie sticks – ze straalden die typisch onoprechte euforie uit van mensen die ergens héél erg naar hebben toegeleefd en dan ook per se willen dat het volmaakt is. Net als elders in de stad ook hier weer grote drommen Japanners, die in staat van permanente opwinding de pronkstukken aanschouwden waar ze thuis zo van dromen. ‘Parijs’ – ook in Japan is het een algemene obsessie. In de Japanse hoofdstad staat – net als in tientallen andere plaatsen op aarde – een...

Lees meer
  • 1
  • 2

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook