Auteur: Pieter Omtzigt

MH17 en de radar

Het onderzoek van de OVV heeft alle fysieke informatie gebruikt die beschikbaar was: het wrak van het vliegtuig en deeltjes van de raket die daar gevonden zijn. Er worden geen conclusies getrokken op basis van primaire radargegevens, omdat de OVV die niet tot haar beschikking had. Ook kreeg de OVV geen satellietbeelden in handen. Dit is opvallend en duidt op grote onwil van partijen die hadden moeten meewerken aan dit onderzoek. Dezelfde landen moeten ook meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek. Het is van groot belang dat daar de radargegevens en satellietgegevens wel gebruikt kunnen worden. Het conflict In het...

Lees meer

Kabinet blijft in gebreke bij aanpakken Syriëgangers

Vorige zomer beloofde het kabinet Rutte-II snel met maatregelen te komen om het mogelijk te maken Nederjihadi’s die naar het Syrisch-Iraakse kalifaat zijn afgereisd hun paspoort af te pakken. Ruim een jaar later moeten we constateren dat de beloften van toen niet of nauwelijks in daden zijn omgezet. Vorig jaar zomer werd het duidelijk dat er zo snel mogelijk een plan van aanpak moest komen tegen het jihadisme. Honderden Nederlandse extremisten vertrokken – en vertrekken – namelijk naar het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij ISIS; een radicaal-islamitische terroristische organisatie wiens waarden lijnrecht tegenover die van het Westen...

Lees meer

Mensenrechten? Geen overheidsprioriteit voor Van der Dussen

De Nederlander Romano van der Dussen zit al twaalf jaar in een Spaanse cel. Hij zou drie vrouwen gewelddadig hebben aangerand, bij een van de slachtoffers een poging tot verkrachting hebben gedaan en ook hebben beroofd. Maar het enige DNA-materiaal dat wordt gevonden, op één van de slachtoffers, is niet van Van der Dussen, maar van de Britse moordenaar Mark Dixie. Die heeft zelfs bekend. Maar toch wordt de zaak tegen Van der Dussen niet heropend. Van der Dussen zit in eenzame opsluiting. Voor uitleg van de hele zaak zie de column die ik al eerder schreef op Jalta...

Lees meer

Gerechtelijke dwaling? 12 jaar onschuldig in een Spaanse cel

Wat gebeurt er wanneer je in het buitenland wordt opgepakt voor een misdaad die je niet hebt begaan? Het gebeurde Romano van der Dussen. En hij zit nog steeds in een Spaanse cel. Als niemand iets doet, nog tot 2019. Het bijzondere in deze zaak is dat de autoriteiten in Nederland, Spanje en Engeland al jaren op de hoogte te zijn van ontlastend bewijsmateriaal. Maar ook zij doen helemaal niets. Minister Koenders bevestigt dit ook in Kamervragen: hij wil zich niet mengen in buitenlandse rechtsgang. Elders doet hij dat overigens wel, vol overgave. Hij schrijft ook dat hij in...

Lees meer

Openheid

Waarom hamer ik zo op openheid rond de stukken over naheffing van 647 miljoen vorig jaar? Het geld is toch overgemaakt en de noodzakelijke stukken zijn volgens de regering openbaar? Nou het eerste klopt, maar het tweede zeker niet. De naheffing laat iets heel pijnlijks zien: de regeringspartijen hollen de grondwettelijke plicht om informatie te verschaffen geheel uit. De grondwet is over informatieplicht heel duidelijk in artikel 68: “De ministers en de staatssecretarissen geven de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook