Auteur: Hans Labohm

6 Miljard euro in een groot zwart gat

Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat vermindering van de CO2-uitstoot een fortuin kost, maar in de meeste gevallen geen grammetje CO2-besparing oplevert. En daar was het toch om te doen!? Maar eerst de vraag waar die verschrikkelijke opwarming van de aarde (eigenlijk de atmosfeer) toch blijft, die de onophoudelijke klimaatpropaganda ons in het vooruitzicht stelt. De curve van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer vertoont nu al bijna 20 jaar een vrij vlak verloop. Geen enkel klimaatmodel heeft dat voorspeld (beter: geprojecteerd). Dat betekent dat het klimaatsysteem niet goed begrepen is. Altijd hebben we gehoord: ‘The science is...

Lees meer

Hedendaagse Torquemada’s

De Amerikaanse regering is al enige tijd bezig met een campagne gericht op de intimidatie en verdachtmaking van klimaatsceptische wetenschappers. De Minister van Justitie, Loretta Lynch, gaat nu nog een stap verder door rechtsvervolging van klimaatsceptici te overwegen – een sinistere ontwikkeling. Tomás de Torquemada (1420 – 1498) was een monnik in de orde van de Dominicanen en een berucht inquisiteur. Zijn geest waart nog steeds rond. Niet alleen op religieus gebied, waar IS een schrikbewind voert ten aanzien van minder strikt denkende Moslims, maar ook op klimaatgebied waar groenbevlogen klimaatalarmisten de antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW =...

Lees meer

Van Brexit naar Clexit?

Er is veel gespeculeerd over de mogelijke gevolgen van een Brexit. Maar wat zou het effect daarvan kunnen zijn op het klimaatbeleid? Een Clexit? Het blijkt namelijk dat de Brexiteers over het algemeen bepaald niet tot de politiek correcte groenbevlogenen behoren. Uit een analyse van de opvattingen van de kiezers uit beide kampen bleek: By large majorities, voters who saw multiculturalism, feminism, the Green movement, globalisation and immigration as forces for good voted to remain in the EU; those who saw them as a force for ill voted by even larger majorities to leave. Bron hier. Klimaatscepsis & euroscepsis Euroscepsis...

Lees meer

Op naar een ecosocialistische planeconomie!

Vele jaren geleden schreef ik: ‘Het huidige klimaatbeleid zal ook van grote invloed zijn op het karakter van onze samenleving. Als we de tendens van het huidige beleid, dat door bijna alle politieke partijen wordt gesteund, extrapoleren, dan resulteert dat in een sluipende collectivisering van onze maatschappij. Deze zal uiteindelijk uitmonden in een ecologische planeconomie. Een dergelijke ontwikkeling zal ernstige negatieve gevolgen hebben voor het welvaartscheppend vermogen van onze samenleving, onze levensstandaard en – nog belangrijker – voor onze persoonlijke vrijheid en de vrijheid van ondernemen.’ In de klimaatdiscussie bleef dit aspect echter onderbelicht. Toch begon het een jaar...

Lees meer

Staat versus Urgenda

Het Urgenda arrest blijft de gemoederen bezig houden. Mag de rechter zomaar een inhoudelijk oordeel vellen over het klimaatdebat, een debat waarover hij vermoedelijk nauwelijks gedegen kennis bezit? En is het uberhaupt wel aan hem om aan dat inhoudelijk oordeel beleidsconsequenties te verbinden? Reeds eerder schreef ik over het hoger beroep van de staat in de zogenoemde Urgenda–zaak. Hierin beval de rechter op verzoek van Urgenda, een organisatie die duurzaamheid nastreeft, dat de staat wegens onrechtmatig handelen bij het niet behalen van reductiedoelstellingen uit verdragen, de jaarlijkse emissies van broeikasgassen aan het einde van 2020 met ten minste 25 procent, in...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook