Auteur: Hans de Vries

Vergoeden kosten Koranlessen door gemeente Amsterdam uit armoedepot is een schande

Hans de Vries bekritiseert SP-wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam. Het vergoeden van de kosten die ouders maken om hun kinderen geloofslessen te laten volgen uit de pot van het armoedebeleid draagt niet bij aan de participatie in de samenleving.   Armoedebeleid moet gericht zijn op deelname aan de samenleving. Het is daarom een slechte zaak als de overheidsbekostiging zich richt op het terugtrekken in de eigen afgeschermde groep, of in een geloof waarin mensen zich afkeren van die samenleving. De toenemende verschillen tussen arm en rijk, niet-werkenden en werkenden en etnische groepen onderling, verdienen een andere benadering. Deze benadering moet...

Lees meer

Gedogen van religieuze colportage is kiezen voor ongelijkheid en afstand nemen van de mensenrechten

Seculiere socioloog Hans de Vries keert zich in deze gastbijdrage tegen de hoofddoek.    In verschillende kranten is arrest van het Europese Hof over het hoofddoekverbod bekritiseerd. In Trouw beweert Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, dat onder de neutraliteit in het maatschappelijke verkeer een verbod op de hoofddoek niet mag. In de Volkskrant hekelen Rahma Bavelaarboutaïna Azzabi Ibtissam Abaaziz Anne Dijk Nawal Mustafa Beylula Yosef Souad het neutraliteitsbeginsel, omdat moslims hiervan de dupe zouden worden. Beide betogen gaan in tegen de uitgangspunten van de seculiere samenleving. Het Europese Hof van Justitie...

Lees meer

Na 100 jaar start de ChristenUnie een nieuwe schoolstrijd

Het openbaar onderwijs wordt door de ChristenUnie (CU) als ‘staatsonderwijs’ bestempeld. De ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wendt zich met zijn uitspraak voor het radioprogramma Kamerbreed (28 januari 2017) af van de maatschappij door te stellen dat het openbaar onderwijs moet worden afgeschaft. Met deze uitspraak start Segers een nieuwe schoolstrijd. Door de term ‘staatsonderwijs’ te gebruiken wordt afschuw uitgesproken over de staat. De staat is echter het orgaan dat de samenleving, een gemeenschap van mensen ongeacht hun opvattingen, sekse, etniciteit en geaardheid, vormgeeft. De maatschappij is de organisatie van instituties die de samenleving invult. Door het opheffen van het openbaar...

Lees meer

Artikel 23 niet versterken maar afschaffen

In Nederland is een ruime meerderheid van de bevolking voor de afschaffing van het bijzonder onderwijs (Artikel 23). De Onderwijsraad heeft echter geadviseerd de vrijheid om je eigen school te stichten uit te breiden, zodat er nog meer segregatie in het onderwijs en dus de samenleving komt.   Een duidelijk signaal De gekoesterde ‘vrijheid van onderwijs’ heeft voor een vastgeroest onderwijsbekostigingssysteem gezorgd. Dat niet meer is dan een lege huls om de verzuilde schoolbesturen in ere te houden. Het onderwijslandschap is op geen enkele wijze meer een afspiegeling van de huidige geseculariseerde samenleving. Meer dan 60% van de bevolking...

Lees meer

Loyaal aan Erdogan of individuele keuzevrijheid? Turkse Nederlanders moeten voor zichzelf kiezen

Veel Turkse Nederlanders hebben gehoor gegeven aan de oproep uit Turkije zich loyaal te verklaren achter president Erdogan. Hiermee kiezen de Turkse Nederlanders uiteindelijk tegen zichzelf.   Politieke zuiveringen Turkse Nederlanders die zich loyaal verklaren aan Erdogan spreken zich tegelijkertijd uit tegen de Gülen-beweging, die door de regerende AKP-partij als zondebok wordt aangewezen en het brein zou zijn achter de mislukte staatsgreep van 15-16 juli jongstleden. Hoewel de coup moet worden veroordeeld wordt die nu door de Turkse overheid misbruikt om een grote groep van al dan niet vermeende Gülen-aanhangers te terroriseren en uit te sluiten. Erdogan kan zijn...

Lees meer
  • 1
  • 2

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook