Auteur: Gert Jan Geling

De politieke islam; Een zinkend schip?

De aanvang van de islamitische revolutie in Iran in 1978-1979 luidde een tijd in waarin in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en ook andere delen van Azië en Afrika de politieke islam een opkomend fenomeen was. De politieke islam, ook wel het islamisme genoemd, is een ideologie die gebaseerd is op een gepolitiseerde versie van de islam, die uitgaat van het gegeven dat de islam een sturende rol zou moeten hebben in zowel de publieke sfeer als de privésfeer. Islamisten streven daarbij naar het stichten van een islamitische staat, waar Sharia-wetgeving ingevoerd is. Het islamisme botste frontaal met het secularisme, dat...

Lees meer

Er is iets heel erg misgegaan rondom de uitreiking van de Joke Smitprijs

Er is iets heel erg misgegaan rondom de uitreiking van de Joke Smitprijs van 2017. Eigenlijk niet een iets, maar meerdere zaken, waarvan sommige ons ernstige zorgen zouden moeten baren. De Joke Smitprijs is een Nederlandse regeringsprijs die uitgereikt wordt aan een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Een nobel initiatief, dat vernoemd is naar de bekende feministe Joke Smit, die in de jaren ’60 en ’70 een van Nederland’s meest vooraanstaande feministes was en in die hoedanigheid een fundamentele bijdrage leverde aan de verbetering van...

Lees meer

DDS snapt weinig van hoofddoek bij Rotskoepelmoskee én secularisme

Ophef! Een Haags D66-raadslid poseert op een foto met hoofddoek voor de Rotskoepelmoskee in Jeruzalem. Op Twitter leidde dit al tot absurde reacties over ‘onderwerping’ vanuit de Haagse raadsfracties van de PVV en Groep de Mos. Het verkiezingsseizoen begint vroeg zullen we maar zeggen.   Niet geremd door enige kennis van zaken Maar niet heel veel later verscheen er ook nog een stuk op De Dagelijkse Standaard hierover. DDS stelt dat ‘het dragen van de hoofddoek in de Palestijnse gebieden zeker geen plicht is’ en daarom is het wel heel verdacht natuurlijk dat een D66-raadslid het hier op deze...

Lees meer

Het aankomende regeerakkoord lijkt zo slecht nog niet te zijn

De formatie heeft lang geduurd, te lang eigenlijk gezien het feit dat geen enkel naoorlogs Kabinet er zo lang over deed om te formeren, maar dan heb je ook wat. Veel werd er van tevoren geklaagd over het aankomende Kabinet. Het was niet de verbinding tussen progressief en conservatief Nederland waar velen op hoopten. In plaats van GroenLinks was bleek de ChristenUnie, toch niet eenieders favoriete partij, de vierde coalitiepartner te zijn. En in de huidige combinatie lopen lijken de coalitiepartners eigenlijk niet heel erg warm voor elkaar te lopen, en gaan ze misschien eerder met een stukje frisse...

Lees meer

Vijf stromannen ter verdediging van bijzonder confessioneel onderwijs ontleed

Artikel 23 van onze Grondwet garandeert de vrijheid van onderwijs. De vrijheid van het openbare onderwijs, maar ook van het bijzondere onderwijs. En dan niet alleen het bijzondere onderwijs op onderwijskundige grondslag, maar ook het onderwijs op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag. Zo staat dit artikel aan de wieg van het feit dat in ons land, vrij uniek in Europa, het bijzonder confessioneel onderwijs, scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, wordt gefinancierd door de staat.   Uitzonderingspositie En dit is iets problematisch. Niet zozeer vanwege de scheiding van kerk en staat, die wordt hier niet door bedreigd, aangezien die puur...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook