Auteur: Gert Jan Geling

Het is van belang om ook de problematische gevolgen van diversiteit te onderkennen

‘Hoe diverser een buurt wordt, hoe meer het samenleven onder druk komt te staan.’ Dit is een veelzeggende quote uit de mond van socioloog Godfried Engbersen. Hij is een van de auteurs van het recentelijk uitgekomen rapport ‘De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).   Geen zwart-witte zaak Uit de literatuur over migratie en diversiteit blijkt dat wetenschappers al jarenlang constateren meer homogene wijken een basis voor goed samenleven vormen, terwijl diversiteit dit samenleven juist sterk kan aantasten. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam kwam ruim 10 jaar geleden al...

Lees meer

The Centrist Story

In een tijd van polarisatie tussen rechts en links is het midden vinden soms een uitdaging. Toch heeft onze samenleving hier wel degelijk behoefte aan. Het is immers ook te gemakkelijk om de samenleving in twee kampen te verdelen, terwijl het grootste deel van de samenleving zich ergens in het grijze midden bevindt. Alleen, dan moet dat grijze midden wel een duidelijk alternatief zijn voor de beide polen. En daarvoor is verhaal vanuit dat midden noodzakelijk. Een verhaal dat mensen kan inspireren. Ook dienen er dragers die te zijn die dit verhaal kunnen verspreiden. Individuen, maar ook instituties, waaronder de...

Lees meer

Liberale as moet nu het voortouw nemen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels bekend, en dat zal voor sommigen even slikken zijn. Het positieve nieuws is dat lokale partijen opnieuw gewonnen hebben. Lokale democratie is in veel gemeenten nog steeds een lokale, en dat is zeker geen slechte zaak. Maar deze verkiezingsuitslag is zeker geen reden tot een feestje. De versplintering in de politiek is, zeker in de grotere gemeenten, enorm. De identiteitspartijen hebben grote winst behaald. De PVV heeft, weliswaar minder dan verwacht, voet aan de grond gekregen in veel gemeenten. Het FvD deed het redelijk in Amsterdam, en in Rotterdam en Den Haag...

Lees meer

De politieke islam; Een zinkend schip?

De aanvang van de islamitische revolutie in Iran in 1978-1979 luidde een tijd in waarin in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en ook andere delen van Azië en Afrika de politieke islam een opkomend fenomeen was. De politieke islam, ook wel het islamisme genoemd, is een ideologie die gebaseerd is op een gepolitiseerde versie van de islam, die uitgaat van het gegeven dat de islam een sturende rol zou moeten hebben in zowel de publieke sfeer als de privésfeer. Islamisten streven daarbij naar het stichten van een islamitische staat, waar Sharia-wetgeving ingevoerd is. Het islamisme botste frontaal met het secularisme, dat...

Lees meer

Er is iets heel erg misgegaan rondom de uitreiking van de Joke Smitprijs

Er is iets heel erg misgegaan rondom de uitreiking van de Joke Smitprijs van 2017. Eigenlijk niet een iets, maar meerdere zaken, waarvan sommige ons ernstige zorgen zouden moeten baren. De Joke Smitprijs is een Nederlandse regeringsprijs die uitgereikt wordt aan een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Een nobel initiatief, dat vernoemd is naar de bekende feministe Joke Smit, die in de jaren ’60 en ’70 een van Nederland’s meest vooraanstaande feministes was en in die hoedanigheid een fundamentele bijdrage leverde aan de verbetering van...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook