Dierenrechten. Hoe Paul Cliteur de weg heeft geplaveid voor postmoderne academische kwakzalverij

Cliteur’s protegé en voormalige promovendus Floris van den Berg blijkt foute doordrammer. Eén van de grootste uitwassen van het regressief-linkse denken is de op wetenschappelijk drijfzand gebaseerde filosofie van de dierenrechten. Het is zacht uitgedrukt nogal ironisch dat uitgerekend Paul Cliteur in zijn hoedanigheid van hoogleraar een prominente pleitbezorger is van deze filosofie. Ironisch, omdat dezelfde Cliteur ook degene is die beweert te strijden tègen het regressief-linkse denken – door hem volkomen misplaatst cultuurmarxisme genoemd – dat tot uitdrukking komt in politieke correctheid, identiteitspolitiek en diversiteitsdenken. De strijdigheid van Cliteur’s standpunten blijkt des te meer uit zijn gelijktijdige, actieve...

Lees meer