Auteur: Wouter Roorda

Materiële armoede bestaat niet in Nederland

Armoede in Nederland bestaat niet. Toch is het volgens de politiek en de media een groot probleem en ontkomt geen partij eraan om hier geld en aandacht aan te geven.   Uitbreiden verzorgingsstaat De opvattingen ten aanzien van armoede en inkomensongelijkheid vormden in de afgelopen decennia een belangrijk motief om de reikwijdte van overheidshandelen steeds verder op te rekken, ten koste van economische vrijheid en welvaart. Volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar James Buchanan zal de controle over de individuele vrijheid van handelen steeds verder worden uitgebreid. Niet in de eerste plaats omdat een dergelijke controle als vermeend efficiënter...

Lees meer

Gelijkheid en gedeelde armoede

“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”. Het is een bekend gezegde en liedtekst en vat prima samen hoe de verschillende linkse partijen in Nederland denken over arbeid en inkomen. De oplossing die zij voor dit ‘kwartjesprobleem’ hebben is eenvoudig: Gewoon van iedereen een ‘dubbeltje’ maken.   Marx en Scruton Nu zijn er internationaal diverse pogingen gedaan om deze doelstelling te bereiken. De uitkomst was altijd dat sommigen meer gelijk waren dan anderen en dat het delen in armoede was. Die uitkomsten weerhouden linkse partijen niet om in hun verkiezingsprogramma’s te pleiten voor maatregelen...

Lees meer

Uitvoering uitkeringsregelingen laat te wensen over

Er zijn in Nederland bijna 2 miljoen mensen onder de AOW-gerechtigde leeftijd die voor hun levensonderhoud een beroep doen op een uitkering. In mijn vorige bijdrage heb ik geschetst hoe het optreden van de zogenaamde armoede- en productiviteitsval veel van deze mensen in deze situatie gevangen houdt. Voor de meeste politieke partijen is dit een gegeven. Hun beeld is statisch: Mensen komen er nooit meer uit. Voor hun ligt dan ook de prioriteit bij ‘armoedebestrijding’ en gaat verdelen voor op verdienen.   Twee typen verzorgingsstaat Is het erg als mensen voor hun bestaan afhankelijk zijn van een uitkering? We zijn...

Lees meer

Uitkeringstrekkers in de val

De werkloosheid is vorig jaar flink gedaald, zo bleek uit cijfers vorige week. Het aantal werklozen van 482.000 in december 2016 zegt echter niet veel over de mate van betaalde inactiviteit, die veel hoger is.   Veel mensen staan als werkloos geregistreerd, terwijl ze geen recht op een uitkering hebben. Omgekeerd, en dat is een veel groter probleem, zijn er honderdduizenden die wel recht hebben op een uitkering maar niet of nauwelijks op zoek zijn naar werk om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn. Een deel is vanwege ziekte of een arbeidshandicap niet...

Lees meer

Een rechtvaardige inkomensverdeling?

Het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling vormt, in wisselende formuleringen, al decennialang een doelstelling van het economische beleid in Nederland. Het staat op gelijke voet met het streven naar volledige werkgelegenheid en een aanvaardbaar inkomensniveau. Wat ‘rechtvaardig’ is, blijft echter onduidelijk. Dat is merkwaardig, omdat dan ook niet valt te meten in hoeverre een doelstelling is gehaald en of er überhaupt een beweging is in de richting hiervan. Uit armoede is daarom vaak handhaving van de bestaande inkomensverdeling het doel, met gebruikmaking van twee vuistregels: Inkomensnivellerende maatregelen zijn goed en denivellerende maatregelen zijn slecht.   Het aansturen op het...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook