Auteur: Wouter Roorda

Willen we echt ruimte maken voor vluchtelingen?

In het debat over vluchtelingen is sprake van een zekere mate van verblinding, die het zicht op een aantal inconsistenties ontneemt. Er zijn ten minste drie inconsistenties aan te wijzen: 1. Alle vluchtelingen hebben onze hulp nodig. Toch is die ongelijk verdeeld. Zo bevindt b.v. negentig procent van de vluchtelingen uit Syrië zich in vaak provisorische kampen in omliggende landen in armoedige omstandigheden. Toch gaat het grootste deel van de middelen naar de mensen die West-Europa weten te bereiken. Een reden te meer om dat dan ook te proberen. Ook de persoonlijke inzet van mensen concentreert zich op de...

Lees meer

Terugdringen uitkeringsgebruik en hoe een basisinkomen daarbij niet helpt

Wat wordt de belangrijkste taak voor de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?   Dat is mijns inziens het terugbrengen van het beroep op een uitkering onder degenen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen die voor hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk een beroep doen op een uitkering en een totale beroepsbevolking van 9 miljoen is het aantal uitkeringen veel te hoog. Achtereenvolgende ministers van SZW hebben geprobeerd het financiële beslag van uitkeringsregelingen binnen de perken te houden, waarbij de aantallen veelal een afgeleide waren. Wel bleek een...

Lees meer

10 alternatieve feiten in het overheidsbeleid

Alternatieve feiten. De term is nieuw maar ook in Nederland blijken beleidsmakers er niet vies van. Hierbij 10 alternatieve feiten die een belangrijke rol spelen in het overheidsbeleid in Nederland.   Materiële armoede is in Nederland onuitroeibaar. Ondanks alle pogingen van verschillende overheden constateert het SCP nog steeds armoede. Ook al behoren het niveau van minimumuitkering en minimumloon tot de hoogste in de wereld, zijn er daarnaast nog meer dan 100 inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen en kun je voorrijden en inladen bij de voedselbank. Nieuwste loot aan de stam: Ruim 1000 Haagse brugklassers krijgen een smartphone waarvan de overheid...

Lees meer

Transgenders en de linkse agenda

Transgenders vinden steeds meer erkenning als aparte groep naast mannen en vrouwen en verkrijgen de bijbehorende rechten. Het gaat me er in deze bijdrage niet om of deze erkenning terecht is of niet, maar vooral om de rol die met name lagere overheden (en met belastinggeld gesubsidieerde organisaties) hierin denken te moeten spelen.   Pamperen en beschermen De emancipatie van transgenders past perfect in de linkse agenda van pamperen en beschermen. Voor links is de overheid het middel om de eigen idealen te realiseren, zodat die haar macht en middelen daarvoor inzet. Liberalen en conservatieven zou dat tegen de...

Lees meer

Loonstijgingen beknot?

De lonen stijgen weer in Nederland en het tempo neemt toe. Het is een logische ontwikkeling, die het gevolg is van een krapper wordende arbeidsmarkt.   Onbegrijpelijk pleidooi De afgelopen jaren klonk vanuit Zuid-Europa vaak dat in Noord-Europa de consumptie achterbleef. Dit in reactie op kritiek over de staat van de overheidsfinanciën aldaar. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) was gevoelig voor dit argument, want deze begon aan te dringen op hogere uitgaven door consument en overheid in landen als Duitsland en Nederland. Zelfs De Nederlandsche Bank (DNB) voegde zich in dit koor, door erop te wijzen dat de...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook