Auteur: Wouter Roorda

Rijk en huurtoeslag

Linkse verontwaardiging over huurtoeslagtrucs van rijke ouders is niet terecht. Linkse partijen kunnen beter wat doen tegen de trucs met sociale huurwoningen.   Huurtoeslagtrucjes RTL Nieuws kwam vorige week met het bericht dat rijke ouders honderden euro’s per jaar opstrijken door een ‘truc’ met de huurtoeslag. Prompt buitelden de verzorgingsstaatadepten van links Nederland over elkaar heen van verontwaardiging. Politici van CDA, GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren lieten zich graag door de media aanhalen om de constructie als asociaal te betitelen. Met argumenten waarmee ze zichzelf in de voet schieten. Wat is er hand? Bemiddelde ouders kopen een...

Lees meer

Naar modernere arbeidsverhoudingen

De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn aan modernisering toe. Niet uit modieuze overwegingen, maar omdat een herijking van de verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners (de organisaties van werkgevers en werknemers) is gewenst.   Bedrijfs- en productschappen afgeschaft De voorgenomen adviesaanvraag van het nieuwe kabinet over het pensioenstelsel is een mooie gelegenheid om die nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling vast te stellen. Ook kan afscheid worden genomen van een aantal instituties die in het verleden mogelijk van nut waren, maar inmiddels overbodig of zelfs ongewenst. Begin 2015 werden in Nederland de bedrijfs- en productschappen eindelijk afgeschaft. Zij vormden een relikwie uit de naoorlogse...

Lees meer

Het einde van de loonmatiging?

  Premier Rutte verklaarde vorige week bij de presentatie van de Prinsjesdagcijfers dat de lonen in Nederland meer omhoog kunnen. Ook minister van Financiën Dijsselbloem vindt dat en De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het bij monde van president Knot al langer.   Het bedrijfsleven moet het opknappen Blijkbaar moet het bedrijfsleven opknappen wat het kabinet nalaat. Na tal van jaren waarin de lasten voor werkenden in Nederland flink werden verhoogd om de gaten in de rijksbegroting te dichten, houdt het kabinet de hand op de knip nu het economisch beter gaat. De alom (over)gewaardeerde koopkrachtplaatjes laten zien dat er...

Lees meer

Dwangarbeid door bijstandtrekkers?

Is het leveren van een tegenprestatie door bijstandstrekkers een vorm van dwangarbeid? En helpt een tegenprestatie om weer aan de slag te komen?   Stenen bikken in de Goelag Rotterdam is als een van de weinige grote gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met de mogelijkheid om van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie te vragen. Zij worden gedurende 20 uur per week geacht vrijwilligerswerk te doen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen. Dat komt de gemeente op veel kritiek te staan door linkse partijen. De SP noemt de tegenprestatie een vorm van dwangarbeid. Een partij met maoïstische wortels zou toch beter moeten...

Lees meer

Buma: ‘Practice what you preach’

De H.J. Schoolezing van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma deed veel stof opwaaien. De daarin geuite gedachten vormen een welkome bijdrage aan het publieke debat. Vorige week maandag hield CDA-voorman Buma een betoog waarin gemeenschap en identiteit centraal stonden. Zijn analyse vormt een nuttige aanvulling op het maatschappelijke debat, doordat het uitgaat van een andere visie op wat er gaande is en op wat nuttig en nodig is. Het biedt tegenwicht tegen de individualisering, die weliswaar veel goeds heeft gebracht, maar op tal van terreinen (te) ver is doorgeschoten. Uiteraard waren er weer de nodige reacties waarin werd gewaarschuwd...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook