Auteur: Wouter Roorda

Transgenders en de linkse agenda

Transgenders vinden steeds meer erkenning als aparte groep naast mannen en vrouwen en verkrijgen de bijbehorende rechten. Het gaat me er in deze bijdrage niet om of deze erkenning terecht is of niet, maar vooral om de rol die met name lagere overheden (en met belastinggeld gesubsidieerde organisaties) hierin denken te moeten spelen.   Pamperen en beschermen De emancipatie van transgenders past perfect in de linkse agenda van pamperen en beschermen. Voor links is de overheid het middel om de eigen idealen te realiseren, zodat die haar macht en middelen daarvoor inzet. Liberalen en conservatieven zou dat tegen de...

Lees meer

Loonstijgingen beknot?

De lonen stijgen weer in Nederland en het tempo neemt toe. Het is een logische ontwikkeling, die het gevolg is van een krapper wordende arbeidsmarkt.   Onbegrijpelijk pleidooi De afgelopen jaren klonk vanuit Zuid-Europa vaak dat in Noord-Europa de consumptie achterbleef. Dit in reactie op kritiek over de staat van de overheidsfinanciën aldaar. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) was gevoelig voor dit argument, want deze begon aan te dringen op hogere uitgaven door consument en overheid in landen als Duitsland en Nederland. Zelfs De Nederlandsche Bank (DNB) voegde zich in dit koor, door erop te wijzen dat de...

Lees meer

Kaalslag publieke sector berust op fictie

Na jaren van bezuinigingen roept tegenwoordig weer bijna iedereen in de publieke sector om meer geld. Hetzij voor de uit te voeren werkzaamheden hetzij als salaris, maar het liefst nog allebei. Bij Defensie hebben de commando’s geen wapentuig en roepen soldaten ‘pang pang’ tijdens oefeningen. Docenten in het basisonderwijs klagen over salaris en werkdruk. Ook in de zorg is de financiële nood hoog. De ruim 60.000 politiemensen in ons land komen aan meer dan de helft van de aangiftes niet meer toe.   Laten we eerst eens naar de cijfers kijken of er nu daadwerkelijk zoveel is bezuinigd de...

Lees meer

Overbodige experimenten in de bijstand

Een aantal gemeenten heeft vorige week toestemming gekregen van de staatssecretaris van SZW om te experimenten met de uitvoering van de bijstand. Deze experimenten zijn overbodig, omdat de uitkomst van tevoren kan worden voorspeld.   Experimenten De wettelijke inkadering van de experimenten is hier geregeld. Op twee terreinen kunnen gemeenten experimenteren: Zij kunnen minder strakke dan wel juist strakkere arbeids- en re-integratieverplichtingen opleggen en zij kunnen bijstandstrekkers meer laten bijverdienen naast hun uitkering. Aangezien de uitvoering van de bijstand per gemeente verschilt, wordt er binnen elke deelnemende gemeente gewerkt met experiment- en controlegroepen, zodat door het vaststellen van de...

Lees meer

Extreemlinks werkt niet

De rellen rond de G20-top in Hamburg tonen twee zaken aan: Het naïeve wereldbeeld van de demonstranten en de verstrengeling van links en extreemlinks.   Onvoldoende distantie Om met het laatste te beginnen: Gematigd linkse partijen distantiëren zich nog steeds niet van extreemlinkse partijen. Dat is vooral omdat ze deze activisten zien als idealisten waarmee ze dezelfde doelen delen en alleen mee over van mening verschillen over of en hoe die zijn te bereiken. Zo trekt de PvdA gebroederlijk op met dubieuze clubs als de Internationale Socialisten en AFA. Dit jaar nog bij de anti-Trump demonstratie op het Malieveld...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook