Auteur: Wouter Roorda

Overbodige experimenten in de bijstand

Een aantal gemeenten heeft vorige week toestemming gekregen van de staatssecretaris van SZW om te experimenten met de uitvoering van de bijstand. Deze experimenten zijn overbodig, omdat de uitkomst van tevoren kan worden voorspeld.   Experimenten De wettelijke inkadering van de experimenten is hier geregeld. Op twee terreinen kunnen gemeenten experimenteren: Zij kunnen minder strakke dan wel juist strakkere arbeids- en re-integratieverplichtingen opleggen en zij kunnen bijstandstrekkers meer laten bijverdienen naast hun uitkering. Aangezien de uitvoering van de bijstand per gemeente verschilt, wordt er binnen elke deelnemende gemeente gewerkt met experiment- en controlegroepen, zodat door het vaststellen van de...

Lees meer

Extreemlinks werkt niet

De rellen rond de G20-top in Hamburg tonen twee zaken aan: Het naïeve wereldbeeld van de demonstranten en de verstrengeling van links en extreemlinks.   Onvoldoende distantie Om met het laatste te beginnen: Gematigd linkse partijen distantiëren zich nog steeds niet van extreemlinkse partijen. Dat is vooral omdat ze deze activisten zien als idealisten waarmee ze dezelfde doelen delen en alleen mee over van mening verschillen over of en hoe die zijn te bereiken. Zo trekt de PvdA gebroederlijk op met dubieuze clubs als de Internationale Socialisten en AFA. Dit jaar nog bij de anti-Trump demonstratie op het Malieveld...

Lees meer

Verdient een basisschoolleerkracht echt beter?

Docenten in het basisonderwijs legden vorige week het werk neer uit protest tegen de volgens hun te lage beloning voor hun werkzaamheden en de te hoge werkdruk. Zij konden op brede sympathie rekenen. Minister Asscher is zelfs bereid er het huidige demissionaire kabinet voor op te blazen.   Beloningspositie Het populisme van Asscher is hier al eerder aan de kaak gesteld. Mij gaat het om het antwoord op de vraag of leraren in het basisonderwijs echt zo beroerd verdienen en hoe serieus die klachten over werkdruk zijn. De vergelijking wat betreft de betaling wordt vergemakkelijkt nu docenten vooral hun...

Lees meer

Bevrijd de NS van vakbondsmacht

Het NS-personeel voert deze weken weer eens actie. Zo zijn de vakbonden het niet eens met het besluit van de NS-directie om niet langer mee te doen aan de aanbesteding van lokale lijnen en in plaats daarvan de aandacht te richten op het hoofdnet. Ook wil de FNV dat de NS winkels en eetgelegenheden op stations zoveel mogelijk in eigen beheer houdt. De derde reden om te staken houdt wel verband met de werkvloer. Die gaat over de eis van de vakbond om op alle dubbeldekstreinen twee conducteurs mee te laten reizen. Over deze punten zijn NS-directie en FNV...

Lees meer

GroenLinks en economie: Wel de lusten en niet de lasten

Vasthouden aan je idealen en daar het pluche en de regeringsmacht voor opgeven. Jesse Klaver kon afgelopen week in eigen kring en daarbuiten op bewondering rekenen voor zijn principiële opstelling. De GroenLinksleider wil echter zijn idealen opdringen aan de samenleving en hij wil de overheid gebruiken om deze te realiseren.   Projecteren op de overheid Het merkwaardige aan GroenLinks (en andere linkse partijen) is dat zij begrippen als ‘idealen’,  ‘humaan’ en ‘sociaal’ niet op hun persoonlijke leven betrekken maar projecteren op de overheid. Het handelen van de staat krijgt vervolgens het etiket opgeplakt waarvan de linkse politicus vindt dat...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook