Auteur: Marcel Canoy

Rutte III en de sociale werkplaats

Het kabinet-Rutte II heeft met de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid ‘beschut werk’ in de sociale werkplaats onder druk gezet. Het kabinet Rutte-III gaat verder op dit ingeslagen pad. De vraag is echter of dit wel verstandig is. Niet alleen in sociaal maar ook in economisch opzicht.    Mag ik het nieuwe kabinet even wakker schudden? Volgens Jesse Klaver likt rechts Nederland zijn vingers af bij dit kabinet. Beschut werk is in de rechtslikkende wereld een vies woord dat aan Melkert-banen doet denken. Bah! Het is misschien goed om bij de linkse partijen in herinnering te roepen...

Lees meer

Vanaf nu gaan banken de klant voorop stellen

Het in 2014 opgestelde Maatschappelijk Statuut van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ook het White paper voor de Monitoring Commissie Code Banken stellen naar eigen zeggen de klant centraal. Bij pensioenfondsen en verzekeraars wordt u met regelmaat verrast met soortgelijke slogans. Nu zou ik moeiteloos een cynisch betoog kunnen opzetten (zoals deze) waarin ik vragen stel als: Waarom was dit dan gisteren niet zo? Waarom de klant centraal en geen andere stakeholders? Waarom zoveel bombarie voor iets dat zelfsprekend geacht mag worden? Of ik kan net als programma’s zoals TROS RADAR boze klanten ten tonele voeren en in mijn beste Antoinette Hertsenberg...

Lees meer

Nee Sybrand Buma, immigranten pikken onze banen niet in

In zijn HJ Schoo-lezing keert CDA-leider Sybrand Buma zich tegen cultuurrelativisme en is hij kritisch over migranten uit Afrika. Immigranten pikken ‘onze’ banen in. Volgens zorgeconoom Marcel Canoy is dit baarlijke nonsens.  Links en rechts geloven in dezelfde arbeidssprookjes. De drogreden dat arbeid constant is, is zo hardnekkig dat als ik het probeer uit te leggen ik keihard uitgelachen word. FD-columnist Mathijs Bouman schreef enkele jaren geleden een interessant verhaal over het Duitse initiatief om de werktijd van alle Duitsers tot 30 uur te verkorten (met behoud van salaris) om zo banen te creëren. Bouman vond dit een slecht idee en wees ook...

Lees meer

Ophef over verhoging zorgpremie ketelmuziek

Zorgeconoom Marcel Canoy nuanceert de ophef over de verhoging van de zorgpremie. Links- of rechtsom betalen we met zijn allen voor een stijgende zorgvraag.   Het premieseizoen is dit jaar nog eerder begonnen dan het seizoen van zwarte piet. DSW-directeur Chris Oomen ziet een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro voor zorgverzekeraars, met als gevolg een premiestijging in 2018 van zo’n 30 euro per jaar per premiebetaler. Het nieuwsbericht leidde tot een voorspelbare SP riedel. Lilian Marijnissen gilde op twitter ‘Ongelofelijk! Miljarden aan reserves liggen bij zorgverzekeraars op de plank. Maar dan zou premie weer verder omhoog moeten? No way!’...

Lees meer

Dump Trump voordat Amerika failliet raakt

Marcel Canoy legt uit dat het beleid van Donald Trump niet alleen in moreel en politiek opzicht fout is, maar ook een ramp voor de economie. Amerika dreigt op een bankroet af te stevenen. Hij moet worden gestopt. Dump Trump.    We raken zo langzamerhand gewend aan de optocht van wangedragingen van Trump. U vindt iets van het vergoelijken van grof geweld door nazi’s? Volgende week wordt het vast nog erger. In een stuk met de veelbetekenende titel: ‘Trump’s worst week ever (until the next one)’ somt het tijdschrift Foreign Policy de wandaden van de week van 14 augustus op: Fire and Fury tegen Noord-Korea,...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook