Auteur: Kamiel Choi

Meer basisinkomen bij de koffieautomaat

Rutger Bregman legt in dit tv-interview nog eens uit wat het basisinkomen is, en ruimt misverstanden uit de weg. Het heeft in het verleden altijd zowel rechts als links aangesproken. Zo was de rechtse econoom Milton Friedman een voorstander en werd het onder Nixon bijna ingevoerd, terwijl de linkse Varoufakis en DieM 25 het ook voorstaat. Onze tijdsgeest lijkt in de ban van luie dichotomieën en cynisme (boehoehoe huiliehuilie!) dus ik verwacht niet dat veel conservatieve mensen door Rutger’s yuppenbril heen zullen kijken en zullen gaan kauwen op de argumenten die hier te berde worden gebracht. Dat is jammer,...

Lees meer

Het Groot Dictee 2.0

  Toen mij het onheugelijke nieuws bereikte dat de gerenommeerde organisatie NTR na meer dan twee decennia heeft besloten om het jaarlijkse ortografische hoogtepunt te discontinueren en dientengevolge talrijke huiskamers er nodeloos toe dwingt om in lieu van het Groot Dictee te zappen naar het langdradige formatiegetouwtrek tussen chauvinistische snottebellen en de wauwelende éminence grise van de vaderlandse politiek, heb ik van de weeromstuit besloten om mijn rendezvous met de treurbuis, waar ik sowieso louter via het world wide web naar koekeloerde, ad acta te leggen. Zulks zou een gemis hebben kunnen zijn, ware het niet dat de eenentwintigste-eeuwse...

Lees meer

“Alleen een staatsgreep kan ons nog redden”

Terugkomend op de ongelukkige GeenStijl-tweet over hoe alleen een staatsgreep ‘ons land’ nog kan redden, waar Ewout al over schreef: ik zou graag de logica willen begrijpen die auteur hanteert. Misschien valt er iets van te leren wanneer we de domme opmerking zo sterk mogelijk interpreteren. We nemen dus aan dat het niet gaat om een staatsgreep om de democratie buiten werking te stellen, maar een staatsgreep om deze juist te redden. Dit past ook geheel in de context van geharnast rechts: in Nederland roepen partijen hoe rechtser ze zijn deste harder hoe hoog ze democratie in het vaandel hebben staan. De...

Lees meer

Aantekening bij Trouw-column van Rob de Wijk

In zijn recente column in het vernieuwde Trouw beweert Rob de Wijk dat ‘een grote sprong voorwaarts’ (waar kennen we dat begrip van?) voor de EU nog nooit zo gunstig én noodzakelijk was als nu. Macron zou de toekomstige Duitse leiders ervan moeten overtuigen om van de EU de ‘motor van de liberale wereldorde’ te maken nu de VS en het Verenigd Koninkrijk het hebben laten afweten en deze wereldorde op het punt staat om ‘zelfmoord te plegen’. Er wordt gewerkt aan een militair EU-hoofdkwartier en een defensiefonds van miljarden euros. De Wijk heeft het over meer economische integratie...

Lees meer

Hallo domme mensen

Columnisten. In plaats van de reflux van een groeiend erenlegioen van bezoldigde opiniemakers die onze meningen herkauwen kunnen we in casu racisme veel beter de prachtig geschreven teksten van een James Baldwin of een Martin Luther King herpubliceren. Asha ten Broeke wond zich op over de columnisten die zich opwonden over Anousha Nzumes boek “Hallo witte mensen”. De terechte vaststelling van de grijze eminentie, de zuilen van Nederlandse opiniejournalistiek, dat het mens zélf in racistische bipolariteit denkt, wuifde ze weg met een paar slecht geformuleerde Gloria Wekker-achtige quotes. Ze hebben het niet over wit privilege, maar tegelijkertijd proberen ze...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook